Múzička

Od října do června probíhá kurz Múzička. Scházíme se každý čtvrtek od 15.15 do 16.15 v budově ZUŠ pod vedením Petry Rybnikářové a Jany Hýlové.

Cena: 800,-Kč na 4 měsíce (říjen – leden), v dalším pololetí pak 1000,- Kč na 5 měsíců (únor – červen).


Prší, prší
nácvik rytmického a melodického vícehlasu
Houby a Na kouzla
Veselý zvěřinec

Múzička

Základní umělecká škola

www.zusbrusperk.cz